FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Albeřice - Bischofův lomAlbeřice - Bischofův lom

Lokalizace:
Jeden z Albeřických lomů, Bischofův lom, nad Albeřickým potokem, asi 300 m na SV od kóty 785,9, cca 300 m s. od rybníčku při hlavní silnici v obci. Před vstupem do lomu stojí u silnice osmiboká vápenka - chráněná kulturní památka, v níž se v 19. století pálilo vápno. (1)

Informace o lokalitě:
Bischofův lom je opuštěný bývalý vápencový lom z 19. století, nacházející se při severním okraji horské osady Horní Albeřice u hranic s Polskem, který patří do soustavy albeřických lomů. Lom je povrchový a značně hluboký. I v horkém létě se v jeho nitru pohybuje teplota okolo 7 °C. Na konci Bischofova lomu je vstup do krasové Albeřické jeskyně. (1)

Geologie:
Albeřická jeskyně je nejdelší jeskyní Krkonošského národního parku a délka všech jejích prostor a chodeb dosahuje 270 m. Vchod byl objeven pri těžbě kamene někdy v roce 1887, ale jeskyně nebyla podrobně prozkoumána. Zhruba od roku 1968 probíhá systematický průzkum a dosud jsou zdokumentovaná čtyři patra.
Jeskyně má na několika místech chudou, většinou odumřelou sintrovou výzdobu, živé barevné formy krápníku jsou pouze v extrémně přístupné západní části jeskyně. Stalaktity a stalagnáty dosahují maximálních délek 25 centimetru, stalagmity jsou zastoupeny velice zřídka a jsou vysoké pouze několik centimetru. (1)

Mineralogie:
Jedná se o vápencový lom.

Zdroj:
Geologické lokality - Bischofův lom a Albeřické jeskyně ID:3394 (1)


Fotogalerie z návštěv

Albeřice - Bischofův lom - 18.8.2018Fotogalerie nálezůLiteratura