FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Staré vápenky


V českých zemích se začalo vápno používat po příchodu křesťanství. Svůj hrad v roce 932 tak na vápno postavil kníže Boleslav. V roce 999 vlastnil vápenku Břevnovský klášter. Výroba vápna se značně rozšířila za Karla IV. V té době se vypaloval vápenec z Podolí, Braníku a Zlíchova v pecích umístěných v Praze na obou březích Vltavy.
Pálení vápna se postupně rozšířilo po celém území. Původně se pálilo v milířích a milířových pecích a později v pecích šachtových a kruhových. Používaná technologie kopírovala evropský vývoj vápenictví. První kruhová pec byla postavena v roce 1868 v Přerově. Po roce 1870 jsou stavěny hlavně šachtové pece podle plánů profesora pražské techniky Pacolda. Od roku 1880 nastavá značné rozšíření kruhových pecí, nejdříve v okolí Prahy a pak i jinde. Dochází také ke kumulaci výroby a soubežně se vyrábí cement a vápno. V roce 1872 byla postavena vápenice a cementárna v Berouně, roku 1875 vápenice v Hlubočepích. O něco později byly budovány vápenky v Sušici, Vápenném Podole, Litoměřicích, Železném Brodě, Štramberku, Čebíně, Přerově, Mikulově, Bohdíkové, Vápenné a dalších místech.
Velkého rozmachu doznává vápenictví po druhé světové válce. Zestátněné soukromé vápenky zanikají a stavějí se velké a moderní průmyslové závody. Ty už však většinou věškerou krásu "staré a poctivé práce" postrádají a informace o nich se zde objeví jen okrajově. (1)
Zdroj:
MUZEUM.MINERAL.CZ - Historie vápenictví (1)


Vápenka - Bystré u Poličky

Bystré u Poličky

Nedaleko vápencového lomu v Bystrém stojí šachtová pec na pálení vápna. Tento typ pece již k výpalu používal uhlí a proces výpalu produkoval tzv. ostře (rychle) pálené vápno (dlouhý plamen). Zdroj teploty byl mimo vápenec v odděleném ohništi pod pecí. Vápenka v Bystrém ukončila činnost současně s ukončením těžby ložiska vápence.


Vápenka - Kamenec v Orlických horách

Kamenec v Orlických horách

V jižním svahu Vápenného vrchu se nacházejí zbytky staré vápenné pece - Vápenky z druhé poloviny 19.století. Těžba vápence, který se v Orlických horách vyskytuje už jenom na severních svazích Vrchmezí, zde skončila v roce 1935. Vlastní vápenná pec přestala fungovat již o něco dříve, pravděpodobně v roce 1910.


Vápenka - Třemošnice

Třemošnice

Unikátní muzeum vápenictví se nachází ve zrekonstruované budově Berlovy vápenky, která byla postavena v letech 1870-1880. Objekt s tavícími pecemi je chráněnou technickou památkou. Dnešní podobu získala vápenka v letech 1891 až 1892.


Vápenka - Jimramov - Trhonice

Jimramov - Trhonice

Pec na pálení vápna v Trhonicích, nazývaná podle jejího majitele Chládkova, byla postavena v roce 1901. Jednalo o moderní, výkonnou a vysoce rentabilní šachtovou pec která se řadila k nejmodernějším v celém tehdejším Rakousku-Uhersku.