FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Military muzea a výstavy


2017

Muzeum Pardubice - Poklady zbrojnic 2017

Muzeum Pardubice - Poklady zbrojnic 2017.

KAŃKŮV SÁL, MALÝ A VELKÝ GOTICKÝ SÁL, 1.11.2017 - 4.3.2018
Největší skvosty českých a moravských zbrojnic se shromáždily pod jednou střechou Zámku Pardubice. Rytířské zbroje, palné i chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek. Velkolepou podívanou připravilo Východočeské muzeum ve spolupráci s NPÚ a jeho objekty.
Zdroj:
Východočeské muzeum v Pardubicích - Poklady zbrojnic
2016

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2016

Státní zámek Opočno - Přednáška Julius Scheurer a Opočno 2016

Státní zámek Opočno - Přednáška Julius Scheurer a Opočno 2016.

Přednáška na téma evidence a dokumentace opočenské sbírky zbraní a zbroje. Sbírky, která patří bezpochyby mezi nejvýznamnější soubory svého druhu v naší republice.
Mgr. Matouš Jirák z josefovského územního odborného pracoviště NPÚ představil v krátkém úvodu nejdůležitější okruhy sběratelského zájmu původních majitelů a podal základní informace o nedávném srovnávání historických inventářů se současnou evidencí.
Konkrétní výsledky průzkumu historických soupisů mobiliáře a porovnávání současné podoby sbírky s historickým stavem přiblížil účastníkům Milan Junek ze správy zámku.
Zdroj:
Julius Scheurer a Opočno (přednáška)


Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Zbraně východočeských pukařů 2016

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Zbraně východočeských pukařů 2016.

Východní Čechy nejsou všeobecně vnímány jako centrum zbrojní výroby, ale zbraně se tu vyráběly, vyrábějí a vyrábět zřejmě budou. Většinou se jedná o zbraně civilní, určené k lovu, sportovnímu střílení nebo na sebeobranu. Východočeské muzeum se na dokumentaci produkce regionálních puškařů a malých zbrojovek soustředí již dlouhá léta. V poslední době se jim podařilo získat řadu dalších zajímavých výrobků puškařů z našeho regionu. A proto nyní chce tuto cennou kolekci představit v celistvosti široké veřejnosti.
Zdroj:
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí - Východočeští puškaři
2015

Vojenské muzeum Králíky 2015

Vojenské muzeum Králíky 2015.

Základ zdejších expozic položili nadšenci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. V roce 1998 přijali nadšenci vlastnící tuto sbírku nabídku města Králíky na její přesun na teritorium města – blíže k případným zájemcům. Vznikající muzeum se přesunulo do areálu bývalé odchovny dobytka, jehož budovy však byly značně devastované. V letech 2000–2009 se zde usilovně pracovalo, vznikla hodnotná expozice, přibývaly exponáty a muzeum fungující ve značně improvizovaných podmínkách dokázalo ročně přilákat i přes 15 000 návštěvníků!
V té době usilovali nadšenci ze společnosti Armyfort o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, aby expozice a exponáty získaly pro svoji prezentaci estetické prostředí a potřebné technické zázemí. Podařilo se vypracovat kvalitní projekt, získat velký finanční grant z fondů EU a v letech 2009–2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR.
Zdroj:
HISTORIE VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
2005

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2005

Muzeum Pardubice - expozice zbraní 2005.

V expozici zbraní najdete zbraně evropského, ale také asijského a amerického původu. Lahůdky, které se hned tak někde nevidí, u nás najdou příznivci zbraní chladných i přátelé palných zbraní, laikové i odborníci. Expozice vás seznámí se základními druhy zbraní. Dozvíte se zde, co je meč a čím se liší od šavle, tesáku nebo palaše. Ve vitrinách s palnými zbraněmi je přímo na vystavených exponátech vysvětlen pojem předovka, zadovka, opakovačka, samopal nebo kulomet. V dalších vitrinách objasňujeme pojmy revolver a pistole.
Zdroj:
Východočeské muzeum v Pardubicích - Expozice zbraní
2004

Letecké muzeum Kbely 2004

Letecké muzeum Kbely 2004.

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Zdroj:
Základní informace o Leteckém muzeu Kbely