FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka Vápenný Podol

Dvojitá šachtová pec, postavená Prvním spolkem ku vyrábění vápna ve Vápenném Podole, je nejstarší a zároveň také jedinou dochovanou pecí v obci. (1)Vápenka Vápenný Podol

Vápenka Vápenný Podol

Vápenka Vápenný Podol

Vápenka Vápenný Podol

Vápenka Vápenný Podol - dolní pec


Historie stavby:
Pec byla postavena na základě projektu architekta Tichého stavitelem Patleichem z Hützingu u Vídně. Stavba byla zahájena v roce 1872 a do provozu byla uvedena roku 1873. Vápenec byl z centrálního lomu až k peci dopravován vozíky po šikmé dráze která přecházela ve vodorovnou ocelovou konstrukci kolejového mostu. (1)

Popis stavby:
Dvoušachtová vápenka o nepravidelném obdélníkovém půdorysu, vyzděná z lomového kamene, v horní polovině stažená devíti horizontálními pásy po celém obvodu. průměr šachet nahoře je asi 2 metry. V nejnižším prostoru jsou vyvážecí otvory, pro každou šachtu dva (celkem čtyři). Dnes jsou tyto otvory zasypány zeminou do výšky 3 metry. Nad vyvážecími otvory jsou čtyři otvory pro vytápění šachtových pecí. Původně byly kryty dřevěnou konstrukcí se střechou. Nahoře je vrátek na tahání vozíku po šikmém mostě, po kterém se dopravoval vápenec, vytěžený a dopravený na okraj lomové jámy, asi 50 metrů od vápenky. Most byl dřevěné kostrukce a již neexistuje. Na západní straně vápenky byla váha, na jihozápadní, boudy pro dělníky a kancelář. Vápenku obsluhovali čytři topiči, kteří se po dvou střídali ve 12ti- hodinových směnách. Hotové vápno vyváželi dva dělníci v dopoledních směnách. provoz byl nepřetržitý, hotové vypálené vápno se denně posouvalo do nejnižšího místa k vyvážení. Topilo se nad vyvážecím místem uhlím.
(popis Štěpán 1988). (2)

Zdroj:
Muzeum Mineral - Železnohorské vápenictví - dolní vápenka ve Vápenném Podolu (1)
Národní památkový ústav - Památkový katalog (2)

Další odkazy:
Luděk Štěpán - Vápenky v Železných horách (3)
Geologické lokality - Vápenný podol ID:3595 (4)
Železné hory - geologicky významná oblast - Lokalita 18 - Vápenný podol (5)
Vápenný Podol - Historické fotografie (6)
Vápenný Podol - Vápenopodolské lámání (7)Fotografie z návštěvy 9.12.2018