FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka SupíkoviceVápenka Supíkovice

Vápenka Supíkovice

"Vápenka je kuželovitého tvaru. Jedná se o technickou památku o výšce téměř 14 metrů a obvodu 38 metrů. Kruhová vápenka v Supíkovicích byla postavena v roce 1856 A. Dreschlerem, její provoz byl ukončen v roce 1908." (1)

"Vápenka je kuželovitá stavba na kruhovém půdorysu z lomového kamene přistavěna k vysoké zdi. Vnitřek pece je vyzděn šamotovou cihelní vyzdívkou. U paty s třemi klenutými otvory k ohništi. Nad čelním otvorem osazena deska s nápisem: GOTT SEGNE UNSERE UNTERNEHMUNG 1856. Prostor ohniště je zaklenut valeně. Výška 14 m, obvod 38 m. Mezi svahem a šachticí je vyskládané těleso, které sloužilo jako navážecí rampa." (2)

"Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 45868/8-2150 - vápenka, památkově chráněno od 3. 5. 1958." (3)

Zdroj:
(1) Oficiální stránky města Javorník - Vápenka Supíkovice
(2) Wikipedie - Vápenná pec (Supíkovice)
(3) NPÚ - Památkový katalog - Šachtová vápenka (Supíkovice)Fotografie z návštěvy 12.10.2019Citace

Citace

(1) Vápenka Supíkovice - Oficiální stránky města Javorník. Město Javorník - Oficiální stránky města Javorník [online]. Copyright © 2019 [cit. 19.10.2019]. Dostupné z: https://www.mestojavornik.cz/turistika/turisticke-cile-1/vapenky-na-jesenicku/vapenka-supikovice/.
(2) Vápenná pec (Supíkovice) – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penn%C3%A1_pec_(Sup%C3%ADkovice).
(3) šachtová vápenka - Památkový Katalog. Památkový Katalog [online]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/sachtova-vapenka-19457803.