FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černý Důl - Zemní šachtová vápenická pecČerný Důl - Zemní šachtová vápenická pec

Černý Důl - Zemní šachtová vápenická pec

Zemní šachtová vápenická pec byla z důvodu izolace a snadnějšího plnění šachty ze tří stran zabudována do svahu. Přední stěna má ve spodní části otvor s topeništěm a rošty v horní a popelníkem ve spodní části. Výpal v peci probíhal periodicky. Do šachty byl poskládán vápenec, nad topeništěm byla z větších kusů vytvořena klenba, na ní byly kladeny menší kusy a vrch pece se uzavřel vrstvami drobného kamene, aby nedocházelo k tepelným ztrátám a žár rovnoměrně působil v celém prostoru. Po ukončení výpalu, který trval obvykle 10 - 12 hodin, se pec nechala 4 - 6 hodin vychladnout, vápno se vybralo a poskládala se nová vsázka. Oproti modernějším pecím vyžadovala přerušovaná výroba vápna výrazně větší množství paliva, které bylo třeba k rozkladu vápence, tak k jeho zahřátí na vypalovací teplotu. Z jené pece, kterou zaplnili 1,5 m2 vápence o váze cca 20 q bylo při spotřebě 3,5 - 4 m3 dřeva získáno 4 - 7 q vápna.
Zdroj: Informační tabule - Vápenická stezka - Zemní šachtová vápenická pecFotografie z návštěvy 18.8.2018