FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černý Důl - Kruhová vápenická pecČerný Důl - Kruhová vápenická pec

Černý Důl - Kruhová vápenická pec

Kruhová vápenická pec o 12 komorách byla postavena na počátku 80. let 19. století podle projektu ing. Schlegela z Hostinného. Vynález kruhové pece berlínským stavitelem F. Hoffmanem (patentován r. 1858) představoval převrat ve vápenickém a cihlářském průmyslu. Pec fungovala na nepřetržitý provoz, tzn. že všechny fáze výroby vápna - zavážení pece, výpal, chlazení a vybírání pece - probíhaly současně vedle sebe. Oproti starším pecím využívaly kruhovky tepla z vypáleného vápna k předehřátí spalovacího vzduchu a tepla kouřových zplodin k předehřátí vápence a dosahovaly tak nesrovnatelně větší výkonnosti. Denní produkce černodolské kruhovky činila 160 q vápna, roční 10 000 tun vápna. V peci se topilo uhlím, vypalovací teplota v komorách, opatřených cihlovou žáruvzdornou vyzdívkou, dosahovala 900 - 1100 °C. Pec přestala pracovat před 2. světovou válkou.
Zdroj: Informační tabule - Vápenická stezka - Kruhová vápenická pecFotografie z návštěvy 18.8.2018