FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Petrov nad DesnouPetrov nad Desnou

Lokalizace:
K lokalitě (Petrovský vrch) vede lesní cesta odbočující vpravo ze silnice z petrova do Sobotína. Po cestě pokračujeme až k závěru údolí a potom podél potoka don svahu Petrovského vrchu. (1)

Informace o lokalitě:
Lokalita leží v málo přehledném lesním terénu, v němž je obtížná orientace. V současnosti je naleziště poměrně zašlé.

Geologie:
Na svahu se nacházejí balvany staurolitických a granátických svorů, které obsahují 2-3 cm velké tmavohnědé až černohnědé krystaly staurolitu, někdy lze objevit i klasické křížové prorostlice. Přítomny jsou i až centimetrové krystaly granátu. (1)

Mineralogie:
Minerály, které lze na této lokalitě najít: andalusit, granát, ilmenit, kyanit, muskovit (fuchsit), sillimanit, staurolit. (1)

Zdroj:
PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001. ISBN 80-86406-14-8. (1)


Fotogalerie z návštěv

Petrov nad Desnou - 5.6.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001. ISBN 80-86406-14-8.

Novotný, Pavel, 1954-. Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla . In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 9-11

Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001. ISBN isbn80-86406-14-8.
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Petrov nad Desnou - Anenský pramen [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Petrov_Annensky/Anensky_text.htm.
(3) Petrovský vrch (Rauchbeerstein), Petrov nad Desnou (Petersdorf an der Tess), Šumperk District, Olomouc Region, Czech Republic. Mindat.org - Mines, Minerals and More [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: https://www.mindat.org/loc-194797.html.