FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

LazecLazec

Lokalizace:
Přibližně 4 km severo-západně od Českého Krumlova a 600 m východně od Lazce se na východním úbočí Lazeckého vrchu rozkládá opuštěný grafitový důl. (1)

Informace o lokalitě:
Na odvalu grafitového dolu se lze seznámit s mineralizací zdejšího ložiska. Vlastní ložisko Lazec je spojené v podzemí překopem s 2,5 km vzdáleným ložiskem Městský vrch v Českém Krumlově. Ložisko Lazec bylo otevřeno 3 štolami již v etapě průzkumu v letech 1956-1958. Do těžby byl důl uveden v roce 1969. Těžba byla ukončena v průběhu devadesátých let. (1)

Geologie:
Lazecké grafitové ložisko vystupuje v českokrumlovské pestré skupině moldanubika, která je tvořena velmi pestrým metamorfním komplexem, v jehož rámci jsou nejběžněji zastoupeny biotitové a sillimanit-biotitové praruly, amfiboly, erlany, krystalické vápence a dolomity. V menší míře se vyskytují i leukokratní ortoruly. Časté jsou ložní i pravé žíly aplitů a pegmatitů. (1)

Mineralogie:
Kromě běžných nerostů jako jsou křemen, kalcit, či pyrit se na lazeckém ložisku ojediněle celistvé, či šupinaté, stébelnaté až vláknité agregáty brucitu, růžový zoisit a dravit. V polohách dolomiticko-kalcitického mramoru byla zjištěna až 18 mm velká, světle hnědá, hnědočervená až hnědožlutá zrna chondroditu a černá, kolem 1 mm velká zrnka a oktaedrické krystaly spinelu. Na kontaktu některých pegmatitových žilek, které pronikají ložiskem, dochází ke zvětšování krystalů grafitu až do velikosti 3mm. V haldovém materiálu v turmalínové žilce byly zjištěny až 6 mm dlouhé krystaly uvitu, které zarůstají do tmavě hnědého lasturnatého hisingeritu. (1)

Zdroj:

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X. (1)


Fotogalerie z návštěv

Lazec - 15.8.2009Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X. (1)

Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003. ISBN isbn80-86406-27-x.
(2) Geologické stránky Prácheňského muzea - on-line katalogy vzorků a lokalit. Geologické stránky Prácheňského muzea - úvod [online]. Dostupné z: http://geo.prachenskemuzeum.cz/index.php?page=catalogue&table=4¶ms=140%7C0;2;%7C&promus_id_a=75&connection_field=promus_id_a&savedPrevId=&recsId=&select_checked=.