FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Kozákov - Votroubcův lomAtraktivní minerály z Kozákova jsou chloubou mnoha muzejních sbírek včetně Národního muzea, novopacké Klenotnice, muzea v Turnově a nespočetných sbírek soukromých sběratelů. Acháty a jaspisy tu mají drahokamovou kvalitu a lokalita je proto vyhledávaná sběrateli minerálů. (1)

Kozákov - Votroubcův lom

Kozákov - Votroubcův lom

Kozákov - Votroubcův lom

Kozákov - Votroubcův lom

Lokalizace:
Lom 500 m jjz. od vrcholu Kozákova, kóta 744. (1)

Informace o lokalitě:
Votrubcův lom s celkovou výškou stěny kolem 40 m. V lomu se již delší dobu netěží. Známé naleziště polodrahokamů. Součást NPP Kozákov. (1)

Geologie:
Sekvence bazických láv při rozhraní vrchlabského a prosečenského souvrství (perm, autun). Většinou mandlovcovitý, místy masivní trachybazalt až bazaltický trachyandezit (Fediuk 2002) s intersertální strukturou. Mandle, většinou drobné, ale někdy dosahující průměru kolem 1 dm (vzácně i více), jsou tvořeny různými druhotnými minerály, které také tvoří ve vyvřelině žíly nebo klíny a čočky. (1)

Mineralogie:
Nalézá se zde achát, chalcedon, ametyst, jaspis, analcim, chlorit, desmin, baryt, apofylit, fluorit, hematit, heulandit, malachit, harmotom, laumontit, fylosilikáty, karbonáty aj. Fediuk (2002) ve Votrubcově lomě odlišil sedm lávových příkrovů. Zjistil zde též přítomnost provazovitých láv, valivých textur a polohu tufitu. Polodrahokamy byly v okolí Kozákova, a v blízkosti Votrubcova lomu zejména, vyhledávány už ve 14. století. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Votrubcův lom - Kozákov ID:1457 (1)


Kozákov - Votroubcův lom


Kozákov - Votroubcův lom


Kozákov - Votroubcův lom

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000.
ISBN 80-86406-08-3.Kozákov - Votroubcův lom


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1457 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1457.
(2) Drahé kameny - Geopark. Geopark [online]. Dostupné z: http://www.geoparkceskyraj.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=250422&slozka=207870&xsekce=211478&as4uOriginalDomain=www.geoparkceskyraj.cz&detaildb=10649&.
(3) Vrch Kozákov, Votrubcův lom - Český ráj. Významné geologické lokality, paleontologie, astronomie - Josef Mucha [online]. Copyright © Josef Mucha [cit. 22.01.2022]. Dostupné z: https://www.geologie-astronomie.cz/Geologicke-a-paleontologicke-lokality/Cesky-raj/_fotogalerie/Vrch-Kozakov-Votrubcuv-lom-Cesky-raj.