FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Dobrá VodaDobrá Voda

Dobrá Voda

Dobrá Voda

Lokalizace:
Pegmatit je situován v oblasti strážeckého moldanubika, v lese 0,5 km jjv. od Cyrilova a 2 km ssz. od Dobré Vody. (1)

Informace o lokalitě:
NOVÁK (2005) řadí dobrovodský pegmatit k lepidolitovému subtypu. (1)

Geologie:
Skalní podklad tvoří styk biotitických pararul s amfibolitem, na sz. okraji pegmatitu vystupují různé typy granulitů a granulitových rul borského granulitového tělesa.
Pegmatitové těleso o mocnosti až 6 m je dlouhé asi 100 m a je orientované ve směru SSZ-JJV.
Vnější okraj pegmatitové žíly tvoří drobně až hrubě zrnitá granitická jednotka, místy s aplitickými partiemi, dále směrem do středu následují grafická jednotka, hrubozrnná albitová jednotka s lepidolitem, elbaitem, skorylem, manganocolumbitem, kasiteritem, vzácným zirkonem, topazem a amblygonitem a centrální část žíly tvoří lepidolitová jednotka. (1)

Mineralogie:
Hlavním nositelem lithia v pegmatitu je lepidolit a to jak trilithionit, který je poněkud hojnější, tak i polylithionit. Hojnými jsou i Li turmalíny, především elbait v krystalech dlouhých až 8 cm, vyskytující se v albitové jednotce i v centrální lepidolitové jednotce. Vedle elbaitu se v dobrovodském pegmatitu vzácně vyskytuje také rossmanit a to ve vnější části albitové jednotky. (1)

Zdroj:
Jiří Zikeš - Petalit a jeho alterace v komplexních (Li) pegmatitech moldanubika - Diplomová práce 2015


Dobrá Voda


Dobrá Voda

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Dobrá Voda

LiteraturaDobrá Voda


Citace

Citace

(1) Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec [online]. Copyright © [cit. 29.07.2019]. Dostupné z: http://www.mineralogist.cz/images/text_final_Zikes.pdf.