FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černá SkálaČerná Skála

Lokalizace:
Erozí obnažených hornin podloží křídy, tvořících jádro potštejnské antiklinály, je využito těžbou v etážovém lomu na Černé skále nedaleko Potštejna, při silnici ze Lhoty u Potštejna do Záměle. (1)

Informace o lokalitě:
Těžen je silně diferencovaný granodiorit, jehož jednotlivé varianty lze spatřit ve zdivu potštejnského hradu. Je zde tmavošedá hrubozrnná varianta, hrubozrnný granodiorit s červenými živci a zelenavými pyroxeny, jemnozrnná šedá odrůda a produkty pegmatitových a aplitových žil. (1)

Geologie:
.

Mineralogie:
.

Zdroj:
Geovědy - CHOCEŇSKO-ORLICKOÚSTECKO str. 15 (1)


Fotogalerie z návštěv

Černá Skála - 7.10.2007Fotogalerie nálezů

Černá Skála - 7.10.2007Literatura

Citace

Citace

(1) Geovědy - CHOCEŇSKO-ORLICKOÚSTECKO [online]. Copyright © [cit. 18.07.2019]. Dostupné z: http://www.geovedy.cz/cs/files/popis_lokality_chocensko.pdf.
(2) Mendlova univerzita v Brně - Černá Skála - Pararula. [online]. Dostupné z: http://techdrev.ldf.mendelu.cz/cz/vyma/pedo/loma/pdk-p/p098.