FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

BohouňoviceBohouňovice

Bohouňovice

Bohouňovice

Bohouňovice

Lokalizace:
Zbytky prací v cípu pole 300m zsz. od statku (tvrze) Hranice. (1)

Informace o lokalitě:
Výchoz granátických serpentinitů a jejich křídového nadloží s pozůstatky historické podpovrchové těžby granátů pro šperkařské účely. (1)

Geologie:
V cípu louky a pole vycházejí na povrch serpentinizované granátické peridotity, viditelné v cestě, dřívě těžené rekultivovaným lomkem. V horní části jižního boku údolí nasedají na serpentinit křídové sedimenty. V cestě a na poli byly v 90. letech 20. století odhaleny kutací práce na granáty, pronikající svrchu křídovými sedimenty do podloží až na fosilně zvětralý povrch serpentinitového tělesa. (1)

Mineralogie:
Granáty byly rýžovány z rozpadavé alterované horniny v blízkém rybníčku, v současnosti využívaném místními rybáři jako chovný rybník. Lokalita byla známá i jako zdroj hvězdnatých křemenů zelené bravy, vznikajících v důsledku silicifikace leptochloritového obalu ultrabazik. (1)

Zdroj:
Geologické lokalita - Bohouňovice - Hranice ID:1355 (1)


Bohuňovice


Bohuňovice


Bohuňovice

Literatura

Z.Doubek: Zaniklá lokalita sférolitickéhokého křemene "hvězdovce od Bohouňovic u Červených Peček, Minerál 1996/6, str. 388-390

Běhal V., Pauliš P. (2001) Paris, P. (1972): Horniny a granáty kutnohorského krystalinika. -Dipl. práce PřFUK, MS Geofond Praha.Bohuňovice


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1355 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1355.