FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Bečváry - lůmekBečváry - lůmek

Lokalizace:
Lůmek nalezneme nedaleko hráze rybníka Bosňák v již. okolí obce Bečváry, 300 m jižně od železniční stanice Bečváry. (1)

Informace o lokalitě:
Přírodní památka (PP), důvodem ochrany, navržené SSPPOP Praha v r. 1987, je naleziště eklogitu. (1)

Geologie:
Opuštěný lom v hadcovém tělese, v němž se vyskytují žíly granátického pyroxenitu. Podle Štědré in Pertoldová (2007) je okolní hornina charakterizována jako serpentinizovaný granátický lherzolit. (1)

Mineralogie:
Granáty do vel. 4-8 mm jsou pyropového složení. Hornina je typickým představitele plášťové asociace tektonicky vytažená do dnešní erozní úrovně. (1)

Poznámka:
Při poslední návštěvě lokality 8.12.2018 (přesto že se jedná o přírodní památku) je patrná zvýšená činnost sběratelů minerálů, odtěženy části granátonosných žil. Zveřejněné vzorky byly získány sběrem v suti pod lomovou stěnou.

Zdroj:
Geologické lokality - Lůmek u Bečvár ID:2504 (1)


Bečváry - lůmek


Bečváry - lůmek

Fotogalerie nálezů

Bečváry - vzorky - 8.12.2018Bečváry - lůmek

Literatura

KNÍŽETOVÁ, L.; PECINA, P.; PIVNIČKOVÁ, M. (1987). Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85: Kontrolle der Naturschutzgebiete und deren Vorschläge im mittelböhmischen Bezirk in Jahren 1982 - 85. Bohemia centralis., sv. 16, str. 85-86.
ISSN 0231-5807Bečváry - lůmek


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2504 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2504.