FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Státní zámek Opočno - výstava zbraníNěco málo o puškařích z Opočna a okolí

Něco málo o puškařích z Opočna a okolí

"Něco málo" o puškařích z Opočna a okolí

Termín konání: 30.3.2019 - 26.5.2019

"Výstava je zaměřená na produkci puškařů spjatých s panstvím Opočno."

"K vidění budou práce mistrů:
Jana Procházky (Opočno), Ignáce Andrese Procházky (Opočno), Jana Baptisty I. Procházky (Opočno), Jana Baptisty II. Procházky (Opočno), W. Pancyho (Opočno), J. Čtvrtečky (Opočno), Václava Trunečka (Dobruška) a Josefa Jelena (Bolehošť)." (1)

Zdroj:
Státní zámek Opočno - OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU (1)Ilustrační fotografie k výstavě

Něco málo o puškařích z Opočna a okolí
Dvojka - Jan Baptist II. Procházka
Ukázka vystavených zbraní puškařů z Opočna a okolí
Perkusní jednuška - Jan Baptist I. Procházka
Díla puškařů Pancyho z Opočna a Truněčka z Dobrušky
   

Za iklustrační fotografie děkuji panu Milanu Junkovi - pracovníku vztahů k veřejnosti Státního zámku Opočno.

Seznam vystavených exponátů (podrobnější informace získáte na tomto odkazu)

Popis zbraně Puškař
Trojice křesadlových pistolí (z toho dvě tvoří pár) W. Pancy
Párové křesadlové brokovnice Jan Procházka
Párová křesadlová brokovnice palcový štítek s monogramem „RCM“
Párová perkusní brokovnice Ignác Andres Procházka
Lovecká perkusní (původně křesadlová) kulovnice Ignác Andres Procházka
Perkusní (původně křesadlová) brokovnice ze souboru 4 kusů Jan Baptist I. Procházka
Dvouhlavňová perkusní brokovnice Jan Baptist II. Procházka
Párová perkusní pistole J. Čtvrtečka
Perkusní terčovnice J. Čtvrtečka
Perkusní brokovnice V. Truneček
Lovecká kulovnice s anglickým závěrem systému Lancaster Josef Jelen

V Opočenských novinách vychází na pokračování články pana Milana Junka, věnované této výstavě

Po kliknutí na obrázek Opočenských novin a nalistování patřičné stránky Vám přeji hezké počtení.

Opočenské noviny č.2/2019 Opočenské noviny č.4/2019 Opočenské noviny č.x/2019
Opočenské noviny č.2/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí Opočenské noviny č.4/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí Opočenské noviny č.x/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí
Čtěte na str. 11 Čtěte na str. 9 a 10 Čtěte na str. xx