FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Šachov u BorohrádkuŠachov u Borohrádku

Šachov u Borohrádku

Šachov u Borohrádku

Šachov u Borohrádku

Šachov u Borohrádku

Lokalizace:
Opuštěné hliniště vpravo u silnice Borohrádek Velká Čermná, cca 1,8 km od náměstí v Borohrádku, těsně za odbočkou do obce Šatov při hlavní cestě č. 317.

Informace o lokalitě:
Na této lokalitě objevil v roce 2002 Mgr. Michal Matějka zkamenělé fragmenty kostí mořské gigantické křídové ryby Xiphactinus sp., která tehdy měřila 5 až 6 metrů a vážila necelou tunu. Poprvé byla objevena ve Spojených státech (většina současných nálezů cca 80-87 mil. let) v roce 1870 a popsána doktorem Lady. Další fragmenty této ryby jsou známy také z Francie, Velké Británie a Austrálie, ale v České republice jsou velice vzácné. Poprvé u nás byla popsána v roce 1905 doktorem Antonínem Fričem. Nález kompletní části lebky je však velice vzácný. Nález byl sestaven pracovníky Národního muzea a veřejně oznámen v médiích v červnu roku 2007. (1)

Geologie:
Šedé slínovce stáří Svrchní turon - spodní coniac (cca. 89 mil. let).

Paleontologie:
V šedých slínovcích byly nalezeny hojné zbytky mlžů, plžů, amonitů a dalších skupin bezobratlých živočichů. Bylo nalezeno několik zbytků zuhelnatělých dřev svrchnokřídových rostlin, které byly na místo splaveny z pevniny. Nálezy obratlovců jsou obecně na této lokalitě relativně vzácné. Jsou odtud dokumentovány šupiny malých a středně velkých kostnatých ryb, zub malého žraloka Scaphanorhynchus a Squalicorax a zub velkého žraloka Cretoxyrhina mantelli. (1)

Zdroj:
Zpráva o nálezu zbytků obrovské ryby ve svrchnokřídových slínovcích u Šachova nedaleko Borohrádku - RNDr. Boris Ekrt (1)Šachov u Borohrádku

Fotogalerie z návštěv

Šachov u Borohrádku - 7.1.2018Šachov u Borohrádku


Šachov u Borohrádku

LiteraturaŠachov u Borohrádku na internetu