FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Masty - lom (Zkameněliny)Podhůří Orlických hor není nijak zvlášť bohaté na mineralogické ani paleontologické lokality. Ba naopak, až na pár vyjímek je to zde velmi špatné. Ale i zde se dá něco najít.
Jedna z lokalit, kde se objevují zdejší opuky je lom v Mastech. Fosílie jsem zde vlastně nikdy nenašel, ale jednou ...

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Lokalizace:
Masty, cca 10 km s. od Rychnova nad Kněžnou, na státní silnici Rychnov nad Kněžnou - Náchod odbočit v obci Bílý Újezd doprava, po asi 2 km velký stěnový činný lom (za mostkem přes Zlatý potok).

Informace o lokalitě:
Lom byl založen roku 1902 zastupitelstvem tehdejšího opočenského okresu. Lámání kamene bylo zahájeno ve stráni pod bývalým Vitenčovým mlýnem. Lom je rozdělen Zlatým potokem na dvě části.

Geologie:
Horninou je šedozelený metabazit (zoisit-amfibol-plagioklasová břidlice).
Struktura horniny je nematoblastická, textura nezřetelně foliovaná, místy i téměř masivní. Na mnoha místech je zachována spilitová struktura horniny, kdy aktinolitická břidlice má zachovány shluky plagioklasů. S přibýváním chloritu je hornina lépe zbřidličnatěna.

Paleontologie:
Po lateritech následuje přechodná transgresní vrstva šedých kaolinických jílovců s příměsí organické drti, pravděpodobně rostlinného původu. Tato vrstva již odpovídá cenomanu, perucko-korycanskému souvrství. Výše profil pokračuje hrubozrnnými slepenci, které dokazují vysokou kinetickou energii sedimentačního prostředí. Směrem k vyšším polohám dochází ke zjemňování frakcí na pískovec až slínovec, s řídkým výskytem belemnitů rodu Praeactinocamax, rhynchonellidních brachiopodů a mlžů Mimachlamys a Entolium. Výše následují černošedé jemnozrnné prachovce s úlomky schránek brachiopodů. Dále již sedimentují polohy spodního turonu, konkrétně bělohorského souvrství s typickou deskovou až kvádrovou odlučností, obsahující úlomky schránek mlžů rodů Mytiloides a také biogenní struktury.

Zdroj:
Richard Pokorný - STUDIUM ICHNOFOSILIÍ (FOSILNÍCH STOP PO ČINNOSTI ORGANISMŮ) V SEDIMENTECH SVRCHNÍ KŘÍDY NA RYCHNOVSKUMasty lom

Fotogalerie z návštěvMasty lom

Masty lomLiteraturaLom Masty na internetu