FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Libná (Zkameněliny)Relativně mělký činný lom na glaukonitické pískovce. Najdeme zde zejména pěkně vyvinuté schránky mlžů dosahují někdy velikosti přes 10 cm. V cenomanských pískovcích mohou být přítomny i zbytky plžů a amonitů. Jemnozrnný pískovec těžený v lomu je vhodný pro náročné kamenické práce.

Libná

Libná

Libná

Libná

Libná

Lokalizace:
Asi 3,5 km severně od Adršpachu a 3 km severozápadně od kostela ve Zdoňově leží relativně mělký činný lom. Přístup na lokalitu je po asfaltové komunikaci z Adršpachu směrem na hraniční přechod, v severní části obce Zdoňov odbočíme vlevo na mostek přes Zdoňovský potok a pokračujeme asi 3 km po těžko sjízdné kamenité cestě až k lomu. Pro vstup je nezbytný souhlas majitele lomu. (1)

Informace o lokalitě:
Soustava opuštěných lomů a jeden činný, kde byl a i dnes je těžen jemnozrnný pískovec s limonitickým tmelem a s glaukonitickou příměsí.Ve východnějším lomu je zachován kompletní profil. Vrchní poloha je rozpukána do systému kolmých puklin, které se vytrácejí v podložní vrstvě slínito-jílovitého pískovce (2).

Geologie:
Horniny těžené v lomu jsou řazeny do korycanských vrstev křídového stupně cenoman a petrograficky bývají označovány jako glaukonitové pískovce. Vyznačují se tmavě okrovou až světle hnědou barvou, lavicovitou texturou a psamitickou, jemně zrnitou strukturou. Jen ojediněle se v nich vyskytují volné dutinky. Složení pískovce je velmi primitivní. Zcela převládají poloostrohranná až polozaoblená zrna křemene, místy jsou přítomny úlomky křemitých hornin – kvarcitů. Živce a muskovit najdeme v pískovci jen velmi sporadicky. Charakteristickým minerálem, který dokumentuje vznik horniny v mořském prostředí, je trávově zelený glaukonit. (1)

Paleontologie:
Nacházejí se zde zkameněliny při bázi lomu, především mlži, serpulidní červi a brachiopodi. V dalším lomu na levém břehu potoka vystupují jemnozrnné limonitické pískovce se stejným paleontologickým obsahem jako v předešlém lomu. (2)

Zdroj:
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Libná (1)
Geologické lokality - Levobřežní lomy u Libné (2)Libná

Fotogalerie z návštěv

Libná - 22.8.2010Libná

Fotogalerie nálezůLibná

LiteraturaLibná na internetu