FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Dubenec - pískovcový lom (Zkameněliny)Malý kamenolom se nachází na okraji lesíka severozápadně od obce Dubenec. Přístupný je po polní cestě odbočující severním směrem ze silnice spojující Dubenec s Lanžovem cca 150 m od konce obce Dubenec. Polní cesta vede okolo samoty Bousův Hostinec. Od silnice je lom vzdálen asi 500 m. Lomová stěna je na jihovýchodním okraji lomu. Pískovec je těžen ze 4 lavic o mocnosti 1-2 m a přímo v lomu je zpracováván až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby. (1)

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Lokalizace:
Přístup je po polní cestě odbočující severním směrem ze silnice spojující Dubenec s Lanžovem cca 150 m od konce obce Dubenec. Polní cesta vede okolo samoty Bousův Hostinec. Od silnice je lom vzdálen asi 500 m. Lomová stěna je na jihovýchodním okraji lomu. (1)

Informace o lokalitě:
Lom leží u obce Dubenec, severozápadně od lázní Velichovky. Pískovce jsou okrově zbarvené s šedavými a rezavými drobnými polohami. Horniny jsou téměř horizontálně uloženy. Téměř rektangulární puklinatost ovlivňuje blokovitost horniny. Na ložisku je možné získat prakticky jakoukoliv surovinu z hlediska velikosti bloků a kvality suroviny. Je možné je použít téměř na všechny produkty ušlechtilé kamenické výrobky. Od kamene sochařského, až po lícové zdivo. Těžba je „ruční“ oddělování bloků návrty a klíny. Větší bloky se uvolňují malými náložemi trhavin s přísně řízenými účinky. Kámen je zpracován v místě v kamenických dílnách (řezání, broušení). (2)

Geologie:
Ložisko je otevřeno v mezozoických křídových pískovcích. Pískovce, i když velice homogenní, mají proměnlivost jak vertikálně, tak horizontálně. Nalezneme zde polohy, které jsou pevnější a zároveň polohy hůře tmelené a lépe opracovatelné. Jistým negativem (ne vždy) jsou polohy (vrstvy) bohaté fosiliemi. Jedná se o misky měkkýšů. Tyto polohy jsou méně pevné, často dochází i k oddělování bloků podle těchto vrstev. Na těchto vrstvách se mění i barva do temnějších rezavých zbarvení. (2)

Paleontologie:
.

Zdroj:
Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Dubenec (1)
Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva (2)Dubenec - pískovcový lom

Fotogalerie z návštěv

Dubenec - 25.9.2010

Dubenec - 26.5.2012Dubenec - pískovcový lom

Fotogalerie nálezů

Připravuji ...Dubenec - pískovcový lom

Literatura

PANÁČEK, Michal (ed.). Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva. Praha: Národní technické muzeum, 2013.
ISBN 978-80-7037-229-6.Dubenec - pískovcový lom na internetu